DRUCKEN

Leitung


Ärztliche Leitung:
Prim. Dr. Werner Schätzner Prim. Dr. Werner Schätzner 
Pflegedienstleitung:

Thomas Neuhold, MSc Thomas Neuhold, MScVerwaltungsleitung:

Johann Walzer MScJohann Walzer, MSc

 Sekretariate

Sekretariat der Ärztlichen Leitung:
Doris Prkna
Tel.: +43 5 93 93-51201
E-Mail: RWA@auva.at 

Sekretariat der Pflegedienstleitung:
Elisabeth Wagentristl
Tel.: +43 5 93 93-51401
E-Mail: RWP@auva.at 

Sekretariat der Verwaltungsleitung:
Sabine Hagmann
Tel.: +43 5 93 93-51601
E-Mail: RWV@auva.at